Daily Archives: 19 grudnia 2021

Jakie ubezpieczenie komunikacyjne wybrać?

Ergo Hestia jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, mająca w swojej ofercie wiele innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma jeden z najnowocześniejszych portali internetowych, który jest dostępny zarówno dla swoich klientów, jak i dla agentów ubezpieczeniowcy. Na stronie zamieszczone można zalogować się na prywatne konto klienta, na której zamieszczone są informacje o zawartych umowach oraz płatnościach. Po zalogowaniu się na stronę ubezpieczony może samodzielnie zarządzać swoimi polisami ubezpieczeniowymi. W razie jakiejkolwiek pomocy Ergo Hestia oferuje pomoc swoich Agentów Ubezpieczeniowcy, którzy pomogą rozwiązać wszelkie problemy. Wsparcie można otrzymać poprzez fizyczną wizytę w placówkach Ergo Hestii lub poprzez kontakt telefoniczny. Przy pomocy Agenta można wprowadzić zmianę dla osób będących uprawnionymi do wypłaty świadczeń w razie śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w Ergo Hestii

Każdy, kto posiada pojazd mechaniczny poruszający się po drodze lub nie, musi mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową OC. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna dla każdej osoby prowadzącej pojazd zmechanizowany, podczas okresu trwania odpowiedzialności ubezpieczenia, za szkody wyrządzone innym pojazdom. Ergo Hestia bierze na siebie wszystkie koszty związane ze szkodą powstała w wyniku wypadku, kolizji, uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenia mienia. Całkowita suma gwarancyjna za szkody wyrządzone na osobie wynosi ponad 5 milionów złotych, w przypadku jednego zdarzenia nie uwzględniając liczbę osób poszkodowanych w wypadku.

Ubezpieczenie Autocasco w Ergo Hestia


Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia oferuje dodatkowy pakiet ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczenie obejmuje takie zdarzenia jak uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Ochrona obejmuje również zderzenie ze zwierzęciem, wandalizm, kradzieży sprzętu sportowego, działanie sił przyrody jak zatopienie lub też nagłe działanie czynnika termicznego, lub też chemicznego umieszczonego na zewnątrz pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje także parkowanie pojazdu tuż po szkodzie w niemal każdym wariancie. Całkowita suma ubezpieczenia odpowiada rynkowej wartości samochodu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.